O nás

Alergologie – Pediatrie s. r. o.

Nestátní zdravotnické zařízení:

 • Sídlo: Ploskovická 976/16, Praha 8, Dolní Chabry, 184 00
 • IČO: 284 55 711

Poskytujeme lékařskou ambulantní péči v oborech praktický lékař pro děti a dorost, alergologie a klinická imunologie.

Rozsah zdravotní péče umožní pacientů využívat delší pracovní dobu lékaře, rozšířili jsme ordinační dobu v odpoledních hodinách. Ordinace byla vybavena novou přístrojovou technikou.

 • přístroj QuickRead CRP na měření zánětu z kapky krve
 • Streptest (rychlá a přesná detekce spálového streptokoka ve výtěru z krku)
 • Močový analyzátor v obou ordinací
 • Spirometre v Běchovicích
 • Provádíme kožní alergologické testy v Běchovicích
 • unikátní přístroj PLUSOPTIX S8 – zajištění včasné diagnostiky závažných očních vad již od 6 měsíců věku (více v odborných tématech). Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami – cena je 150 Kč.**

Lékaři

MUDr. Jan Radina

Lékařská fakulta
 • Fakulta dětského lékařství UK Praha: 1983–1989
Atestace
 • Pediatrie I. stupně: 3. 11. 1992 (Praha)
 • Pediatrie II. stupně: 4. 11. 1996 (Praha)
 • Alergologie a klinické imunologie: 6. 12. 2004 (Praha)
Získané licence a oprávnění k výkonu lékařské praxe
 • Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru pediatrie: dne 1. 4. 1995
 • Licence pro výkon funkce vedoucí lékař-primář v oboru pediatrie, pro výkon samostatné praxe v oboru pediatrie, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru pediatrie.
 • Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru alergologie a klinická imunologie: dne 28. 10. 2006
 • Rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost : MZČR dne 5. 9. 2008.
 • Osvědčení o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru alergologie a klinická imunologie: MZČR 2. 7. 2008
 • Osvědčení o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru dětské lékařství: MZČR 2. 7. 2008
 • Osvědčení o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro děti dorost
Dosavadní praxe
 • 1. 9. 1989 – 31. 12. 1991 : sekundární lékař Dětského odd. OUNZ Kolín, praxe na pediatrickém obvodě Zásmuky, Bečváry, Kouřim, Kolín, LSPP Kolín.
 • 1. 1. 1992 – 14. 6. 1994 : sekundární lékař Dětského odd. Nemocnice Kolín, LSPP Kolín
 • 15. 6. 1994 – 30. 4. 2004: Zástupce primáře Dětského odd. Nemocnice Kolín, vedoucí lékař pediatrické a neonatologické JIP Dětského odd. Nemocnice Kolín, vedoucí lékař ambulance dětské alergologie Dětského odd. Nemocnice Kolín
 • 1. 5. 2004 – 31. 1. 2009: Vedoucí lékař odd. intermediární péče Ústavu pro péči o matku a dítě Praha 4 – Podolí – vedoucí funkce byla ukončena dohodou z důvodů probíhající registrace vlastního NZZ
 • 1. 5. 2004 – do 30. 6. 2009: Vedoucí lékař ambulantní dětské části ÚPMD Praha 4 – Podolí. Konzultace pro PLDD ošetřující děti s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností – zejména péče o děti s bronchopulmonální dysplázií.
 • Od 1. 7. 2009 částečný úvazek v odborných ambulancích UPMD Praha 4-Podolí : lékař-konzultant pro obory pediatrie, alergologie a klinická imunologie.
 • Od 1. 7. 2009 dosud : Alergologie-Pediatrie s. r. o., ordinace PLDD + alergologická ambulance
Členství v odborných společnostech
 • Česká lékařská komora
 • Lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Pediatrická společnost
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
 • Česká společnost dětské pneumologie

MUDr. Oldřich Páv

Lékařská fakulta
 • 2. lékařská fakulta UK
Dosavadní praxe
 • Nemocnice Slaný – interna
 • Pediatrická klinika FN Královské Vinohrady
 • Soukromá ordinace PLDD MUDr. Jan Němeček Mělník – dlouhodobá stáž na akreditovaném pracovišti před atestací
 • Od 1.10.2018 pracuje jako dětský lékař v ordinacích PLDD v Praze Dolních Počernicích a Praze Běchovicích
Atestace
 • Praktické lékařství pro děti a dorost: 12. 12. 2018 (Praha)
Členství v odborných společnostech
 • Česká lékařská komora
 • SPLDD

MUDr. Jana Nožičková

Lékařská fakulta
 • Lékařská fakulta
Atestace
 • Pediatrie I. stupně
Získané licence a oprávnění k výkonu lékařské praxe
 • Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru pediatrie 1. 4. 1995
Dosavadní praxe
 • Soukromá ordinace PLDD v Praze Běchovicích a Praze Dolních Počernicích do 30. 6. 2009
Členství v odborných společnostech
 • Česká lékařská komora
 • Lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • SPLDD
Zdravotní sestry
 • Bc. Jana Brožová
 • Pavla Radinová
 • Tereza Vokatá